Kontakt z nami

Jak unikać nietypowego zużycia i rozdarcia koła OTR?

Opona OTR na kółkach jest często nienormalnie zużyta i rozdarta w trakcie użytkowania z różnych powodów, co niewątpliwie jest bólem głowy dla większości przyjaciół maszyn Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Teraz niech Jiuxintai powie ci, jak skutecznie uniknąć tych nietypowych zużycia i rozdarcia Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia


1 Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Sprawdzanie, czy opona OTR spełnia normy czy nie Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia


Należy ściśle przestrzegać standardów inflacji opony OTR Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Sprawdzanie, czy w każdej części występuje wyciek powietrza i regularne sprawdzanie ciśnienia w oponach po inflacji w celu zapewnienia zgodności z normami Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia


Należy stosować barometr do pomiaru ciśnienia powietrza, którego nie można ocenić gołym okiem Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Aby upewnić się, że opona OTR na kołach ma pewien stopień elastyczności, a gdy obciążona jest określonym obciążeniem, jej deformacja nie przekracza określonego zakresu, tak aby zapewnić dobrą stabilność i komfort pojazdu podczas jazdy Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Ciśnienie powietrza w oponie zapasowej powinno być stosunkowo wysokie, aby uniknąć wycieku powietrza po długim czasie Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia


2 Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia c orrect selekcji i instalacji OTR opony


Należy prawidłowo wybrać i zainstalować oponę OTR na kołach, jak również dopasować do odpowiedniej opony wewnętrznej zgodnie ze specyfikacją opony Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Opona montowana na tej samej maszynie powinna gwarantować tę samą markę, tę samą konstrukcję i tę samą wydajność, jeżeli nie jest to możliwe, opona tej samej marki, ta sama specyfikacja, ten sam wzór oraz ten sam typ powinny być montowane na tej samej osi Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Przy wymianie nowej opony opony powinny być również wymieniane w tym samym czasie opony całego pojazdu lub tej samej osi Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Opona z wzorcami kierunkowymi powinna być zainstalowana w kierunku toczenia, jak określono Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Przy zmianie nowej opony należy zainstalować nową oponę na przednim kole i naprawić oponę na tylnym kole Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia W celu zapewnienia bezpieczeństwa jazdy, bieżnikowana opona nie może być używana jako kierownica (koło przednie) Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia


3 Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Regularnie przeprowadza obrót opon na kółkach 123567890 opona OTR Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia


, dlatego rotacja opony powinna być wdrożona w odpowiednim czasie Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Istnieją dwa sposoby obracania opon: metoda przejścia poprzecznego i metoda kołowa Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Metoda przejścia poprzecznego jest odpowiednia dla pojazdów, które często jeżdżą po drogach o dużym stopniu nachylenia, podczas gdy metoda zaokrąglenia jest odpowiednia dla pojazdów, które często jeżdżą na stosunkowo płaskich drogach Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia 4 Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Kontrola  temperatura opony


koła 123567890 OTR Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Kiedy pojazd w trakcie jazdy, opona generuje ciepło z powodu tarcia i deformacji, co zwiększa temperaturę i ciśnienie powietrza wewnątrz opony Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Kiedy temperatura opony jest bardzo wysoka, metoda deflacji i zmniejszenia ciśnienia nie może być stosowana, a opona nie może być rozpylona wodą, aby ochłodzić, tak aby nie przyspieszyć uszkodzenia opony Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Powinien zatrzymać pojazd w chłodnym miejscu na odpoczynek i kontynuować jazdę po spadku temperatury opony Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Kiedy pojazd jest zaparkowany w drodze i na miejsce zdarzenia, trzeba rozwinąć nawyk bezpiecznego ślizgania się Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Niezbędne jest również, aby wybrać płaski, czysty i wolny od ropy grunt do parkowania, a każda opona musi stale wylądować Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Jeżeli pojazd jest wyłączony przez długi czas, drewniane bloki powinny być używane do wspierania ramy w celu zmniejszenia obciążenia opon Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Ponadto, pojazd nie może być zaparkowany na miejscu, gdy nie ma ciśnienia powietrza w oponie, a koło powinno być podniesione Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia OTR Płaćcie


 Uwaga na środowisko przechowywania opony


OTR Unikać przechowywania koła OTR w pobliżu światła słonecznego, olejów, kwasów, łatwopalnych i chemicznych środków żrących Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Wszystkie opony powinny być przechowywane w chłodnym, suchym i ciemnym pomieszczeniu i powinny być umieszczone pionowo, surowo zabronione jest ich układanie płasko, układanie lub wieszanie na strunach, również okres przechowywania nie przekracza trzech lat Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Jeżeli opona wewnętrzna musi być przechowywana oddzielnie, powinna być wypełniona odpowiednią ilością powietrza i nie może być składana, układana płasko lub układana Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia Jeżeli nie jest przechowywany oddzielnie, musi być umieszczony w oponie zewnętrznej i prawidłowo napompowany Po uruchomieniu pojazdu przez okres czasu, przednie i tylne opony będą miały różny stopień zmęczenia i zużycia OTR opony