Kontakt z nami

Metoda obliczania ilości bezpiecznych przewodów poprzecznych wszystkich kół stalowych

1.Technologia tła wszystkich opon promieniowych ze stali


opona jest ważną częścią konstrukcji kierowania pojazdem.Wraz z szybkim rozwojem przemysłu motoryzacyjnego zapotrzebowanie na wydajność opon rośnie i rośnie.Stan techniczny opony ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, wydajność i stabilność prowadzenia pojazdów.Obecnie wszystkie opony radialne ze stali o właściwościach dobrej odporności na zużycie i oszczędzania paliwa stopniowo zastępują opony gumowe.Osiągnął szybki rozwój i stał się głównym produktem w przemyśle opon.Jednakże bezpieczeństwo i stabilność koralika podczas jazdy wszystkich opon promieniowych ze stali poważnie wpłynie na wydajność i żywotność opony.Dlatego też obliczenie wielokrotności bezpieczeństwa każdej części promieniowych opon śnieżnych stanowi istotną część konstrukcji opony. 2.Metoda obliczania wielokrotnego zabezpieczenia drutu koralowego wszystkich opon promieniowych ze stali


A w celu obliczenia bezpieczeństwa wielu przewodów koralowych wszystkich opon promieniowych ze stali powinna obejmować następujące etapy:


(1) Dane dotyczące siły hamowania B pojedynczego kordu, liczba korzeniowa U drutu koralowego,i należy zebrać siłę obwodową F przewodu koralowego.


(2) Wielokrotność bezpieczeństwa drutu koralowego oblicza się według następującego wzoru: Wc jest wielokrotnym elementem zabezpieczającym drutu koralowego, B jest siłą złamania pojedynczego drutu koralowego (N).U oznacza liczbę korzeni śruby koralowej, a F jest całkowitą siłą obwodową przewodu koralowego (N).Wynalazek jest bardziej zgodny z rzeczywistą wartością badania pod ciśnieniem wody, odchylenie jest kontrolowane w granicach 5%-10% i znacznie poprawił dokładność obliczeń.